logo
img

נותרו מיני פנטהאוזים 6 חד' אחרונים לאכלוס מיידי!

fix price

ללא הצמדה למדד

logo
img

נותרו מיני פנטהאוזים 6 חד' אחרונים לאכלוס מיידי!

fix price

ללא הצמדה למדד

img

פרויקט UNIK TOP ממוקם בשכונת נחלת יהודה, מהאזורים
המבוקשים והנחשקים בראשל"צ.
השכונה מציעה סביבת מגורים שקטה וירוקה, וילות פרטיות
מטופחות, לצד בנייני מגורים חדשים בתי ספר, גני ילדים, פארקים
וגינות משחקים לילדים ובהם מתקני ספורט לרווחת התושבים.

למפת הפרויקט
Accessibility