logo

הטבה מיוחדת
FIX PRICE

מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים 6 חד׳ במחיר קבוע!

פטור מהצמדה למדד

logo

הטבה מיוחדת
FIX PRICE

מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים 6 חד׳ במחיר קבוע!

פטור מהצמדה למדד

img

פרויקט UNIK TOP ממוקם בשכונת נחלת יהודה, מהאזורים
המבוקשים והנחשקים בראשל"צ.
השכונה מציעה סביבת מגורים שקטה וירוקה, וילות פרטיות
מטופחות, לצד בנייני מגורים חדשים בתי ספר, גני ילדים, פארקים
וגינות משחקים לילדים ובהם מתקני ספורט לרווחת התושבים.

למפת הפרויקט
Accessibility